Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2019

gabrielle
0778 3e71 500
Reposted fromsoftboi softboi viaeskapiza eskapiza
gabrielle
Tyle dziewczyn da się streścić jako piękny film bez dźwięku.Ciebie mogę słuchać godzinami, wiem, to miłe, nie dziękuj
— ten typ mes
Reposted fromdoope doope viapchamtensyf pchamtensyf
gabrielle
3668 db9e 500
Reposted fromkarsina karsina viathetemple thetemple
gabrielle
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera - "Nieśmiertelność"
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme viacisak cisak
gabrielle
Jestem klasyczną choleryczką. Taką, co wybucha i gaśnie i potem w ogóle nie wie, o co chodziło.
gabrielle
Muszę odnaleźć siebie, bo jestem zagubiona we własnym piekle na ziemi.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapchamtensyf pchamtensyf
gabrielle

Przebaczenie jest decyzją, 
a nie emocją. 
Nie ma żadnego związku z emocjami. 
Może i całe życie będziesz odczuwać ból z powodu tego, co zrobił ci drugi człowiek. 
Ale to nie ma żadnego związku z przebaczeniem. 

To nie jest zanik pamięci. 
Będziesz pamiętać, co zrobił ten człowiek, pewnie aż do śmierci. 
(...) 
Przebaczenie polega na tym: 
- Przebaczam ci i nigdy więcej nie użyję tego przeciwko tobie.
- Nigdy już o tym nie wspomnę, ani Tobie, ani nikomu innemu.

Przebaczenie jest raczej kwestią języka niż umysłu lub serca. 
Jeśli wciąż jeszcze mówisz o tym, to nie przebaczyłeś.
A jeśli przebaczyłeś, musisz zamilknąć i odpuścić sobie. 
Na tym polega przebaczenie. 

— Mark Gungor, "Przez śmiech do lepszego małżeństwa"
gabrielle
1970 4ace 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viazapachsiana zapachsiana
4627 a459 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viacelej celej
gabrielle
3223 3f38 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaemblemat emblemat

June 12 2019

gabrielle
6542 1620 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaemblemat emblemat

June 11 2019

gabrielle
Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości. 
— Fernando Pessoa
Reposted fromlovvie lovvie viaramoneska ramoneska
gabrielle
wtoreczek wtorunio
gabrielle
Wmawia się nam, że mamy się realizować zawodowo, robić kariery, wychowywać dzieci na porządnych ludzi, mieć idealnie posprzątany dom i ręczniki ułożone kolorami, a do tego obowiązkowo pięć razy w tygodniu crossfit, trzy litry wody dziennie, na śniadanie koktajl, na obiad sałatka bez sosu, a na kolację antydepresanty.
https://krytykakulinarna.com/bikini-body/
Reposted fromadia adia viapchamtensyf pchamtensyf
gabrielle
6542 1620 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaemblemat emblemat

June 10 2019

gabrielle
6667 05b4 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaoll oll

June 08 2019

gabrielle
5031 1654 500
Reposted fromtfu tfu viairbjarbirb irbjarbirb
gabrielle
0141 28ed
Reposted fromcats cats
gabrielle
Reposted fromFlau Flau viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl