Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2019

gabrielle
1549 1b92
Reposted fromnazarena nazarena

November 16 2019

gabrielle
5315 5511 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairbjarbirb irbjarbirb

November 15 2019

gabrielle
1604 a3f2 500
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaszarakoszula szarakoszula
gabrielle
2804 28c8 500
Reposted fromwyczes wyczes viaNoCinderella NoCinderella
gabrielle
2282 7801 500
Reposted fromcarsten233 carsten233 viaPsaiko Psaiko
gabrielle
0584 5481 500
Reposted frompiehus piehus viaKawaiiNamida KawaiiNamida
gabrielle
2402 abfd 500
Reposted fromeffic effic viaAbbaPater AbbaPater
gabrielle
8339 fd09 500
Reposted fromtfu tfu viaDeborahCurtis DeborahCurtis
gabrielle
To, przed czym uciekacie, w końcu was dopadnie.
— Elżbieta Cherezińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
5471 2013 500
Reposted fromdivi divi viamalice malice
gabrielle
gabrielle
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom "Miej trochę wiary"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacisak cisak
gabrielle

Najgorsze, a zarazem najlepsze połączenie? Ogień i paliwo. Oni tacy właśnie byli. Dobrze wiedzieli, że działają na siebie wybuchowo, ale doskonale zdawali sobie sprawę iż ta relacja kiedyś ich wykończy. Najgorszy moment to ten, kiedy wiesz i potrafisz się przed sobą przyznać co cię niszczy i od czego jesteś uzależniony, ale nie potrafisz z tym skończyć. Między nimi była chemia, której pozazdrościłby im niejeden chemik w laboratorium. Między nimi była nić porozumienia, której pozazdrościłaby im niejedna krawcowa. Te dwie osoby łączyła dobra energia, której pozazdrościłaby im niejedna wróżka. Żaden strażak nie chciałby gasić takiego ognia jaki wzniecał się między nimi, kiedy zaczynali się ze sobą kochać bądź kłócić. Relacja prowadząca do nikąd, ale z punktu widzenia widzów, nie dla nich. Oni od zawsze wiedzieli, że miłość wymaga wielu burz, które nie zawsze kończą się tęczą. Od zawsze wiedzieli, że takie uczucia warte są później łez i kilkumiesięcznego odseparowania się od ludzi. Życie jest jedno, a tych dwoje może nie zgadza się ze sobą w wielu kwestiach, ale zgadzają się w jednej, tej najważniejszej: miłość wymaga poświęceń, smierć jest bardziej pewna niż zakochanie się w drugiej, obcej nam osobie. Dlatego przed śmiercią nie można żałować niewykorzystanych szans na zakochanie się i na miłość, nawet tą najbardziej szaloną i popierzoną.

- Czarne Buty

Reposted frommoglismywszystko moglismywszystko viacisak cisak
gabrielle

November 14 2019

gabrielle

To kompletnie bez sensu, walczyć o to, czego chcesz, jeśli to czego chcesz cały czas łamie ci serce.

— Molly McAdams
Reposted fromaleander aleander viapchamtensyf pchamtensyf
gabrielle
Boję się tego, co do ciebie czuję. Boję się tak bardzo kochać. Jeśli pozwoliłabym sobie cię pokochać, to by mnie zniszczyło. Byłbyś tylko ty. Stale bym się bała, że możesz się rozmyślić. A gdyby tak się stało, umarłabym.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapchamtensyf pchamtensyf
gabrielle
7973 335e 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamalice malice
5471 2013 500
Reposted fromdivi divi viamalice malice

November 13 2019

gabrielle
2962 bfef 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaconcarne concarne
gabrielle
1581 68b2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakingavonschabert kingavonschabert
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl