Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

gabrielle
4487 0191 500
"Ości" 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaCajmel Cajmel
gabrielle
1320 9adc
Reposted frommyname myname viamidnighttraveller midnighttraveller

October 21 2017

9001 038a 500

steampunktendencies:

Installed in the year 1410, this 600 year old clock in the city of Prague is the World’s oldest astronomical clock still in operation.

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaoll oll
gabrielle
Nie byłeś w moim typie, dopóki przez przypadek nie spojrzałeś w moje oczy.
Reposted frommarlena marlena viairbjarbirb irbjarbirb
gabrielle
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viairbjarbirb irbjarbirb
gabrielle
8490 df45
Reposted fromnyaako nyaako viaoll oll

October 16 2017

gabrielle
7096 7315 500
Reposted fromDomii Domii viairbjarbirb irbjarbirb
gabrielle
Nie ma spotkań przypadkowych, przypadkowych relacji lub przypadkowych przyzwyczajeń. Wszystko w życiu ma swój cichy cel.
— Nonecares'
Reposted fromnonecares nonecares viairbjarbirb irbjarbirb
gabrielle
6926 406c
Reposted fromgrubas grubas viairbjarbirb irbjarbirb
9995 4049
Reposted fromdivi divi viairbjarbirb irbjarbirb
gabrielle
Czasem mam problem i nikomu nic nie mówię, czasem po prostu nie chcę, lecz częściej nie umiem.
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viairbjarbirb irbjarbirb
gabrielle
Często, gdy leżeliśmy przytuleni do siebie, kładłam głowę na jego piersiach. Gładził delikatnie moje włosy, a ja słuchałam jego bijącego serca. […] Gdy zasypiał, patrzyłam godzinami na niego, jak oddychał miękko i spokojnie. Czasami na moment jego oddech przyśpieszał i wargi rozchylały się lekko. I wtedy chciałam być w jego głowie. Wtedy najbardziej…
— Wiśniewski - "Zespoły napięć"
Reposted fromcountingme countingme viairbjarbirb irbjarbirb
gabrielle
I to jest chyba to, co tak bardzo uzależnia mnie od niego. To uczucie, że nie można przeżyć bez niego czegoś "równie dobrego" albo czegoś "lepszego". Po prostu nie można.
— Janusz L. Wiśniewski "Zespoły Napięć"
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viairbjarbirb irbjarbirb
gabrielle
0724 cd44
Reposted fromscorpix scorpix viathetemple thetemple

October 10 2017

gabrielle
8618 29d7
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairbjarbirb irbjarbirb
gabrielle
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
— pierdolony.soup.
Reposted frompierdolony pierdolony viairbjarbirb irbjarbirb
6055 6a18 500
Reposted fromdivi divi viairbjarbirb irbjarbirb

July 28 2017

8295 e893 500

mary-yanko:

God’s Dropbeat series

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl