Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

gabrielle

Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek

Reposted fromclerii clerii viawonderwall wonderwall
gabrielle
5047 5cd4
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaampajewska ampajewska
gabrielle
1326 1d97 500
Reposted fromnaciol naciol viarealityisabitch realityisabitch
gabrielle
4338 440d 500
Reposted fromdrugs drugs viadead-inside dead-inside
gabrielle
gabrielle

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
Reposted fromthesmajl thesmajl viatraampek traampek
gabrielle
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viairmelin irmelin

February 14 2017

gabrielle
#500
gabrielle
8145 f4db 500
Reposted fromrol rol viamathilda mathilda
gabrielle
gabrielle

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viazapachsiana zapachsiana
gabrielle
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viazapachsiana zapachsiana
gabrielle
8944 af84
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaemblemat emblemat
gabrielle
gabrielle
How to be happy
Reposted fromadamklimowski adamklimowski viaoll oll
gabrielle
8231 6bd4 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaoll oll

June 13 2015

5595 7446 500

timeofbeauty:

Norman Rockwell - Little Girl with Lipstick, 1922.

Reposted fromPitch Pitch viaoll oll
gabrielle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl