Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2018

gabrielle
gabrielle
Wytrzymasz - powiedział. - Nawet wyobrażenia nie masz, ile można wytrzymać.
— Marek Hłasko, "Opowiadania"
gabrielle
5399 d8a2 500
gabrielle
Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz.
— Agnés Ledig
Reposted fromxalchemic xalchemic viazapachsiana zapachsiana
0190 df8c 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viairbjarbirb irbjarbirb
gabrielle
4971 a221 500
Reposted fromLane Lane viamyfavourite myfavourite
gabrielle
Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia.  Nie umawiaj się z kimś, kto zamyka Ci oczy na cud, jakim są Twoi przyjaciele, Twoja rodzina i Ty sam. Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu.
— Regina Brett "Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoll oll
gabrielle
gabrielle
8513 9ae8 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaoll oll
gabrielle
6679 9229 500
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaoll oll
gabrielle
8643 bc8a 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viaoll oll
gabrielle
Pamiętam rozmowę z mamą, kiedy jeszcze byłam dzierlatką. Powiedziała, że jak się idzie z chłopakiem do restauracji i to on zaprasza, to powinno się mieć przy sobie tyle gotówki, aby móc za siebie zapłacić, wstać od stołu i wyjść. To była lekcja dla nastolatki o niezależności. I ja te lekcje mocno przyswoiłam. Niezależnie od tego na jakim jestem etapie w życiu mam poczcie, że na wszystko sama zapracowałam. Że, gdyby coś się wydarzyło mogę "wstać od stołu" w poczuciu niezależności. I to chyba też stwarza warunki do równej relacji partnerskiej.
— Maja Bohosiewicz o niezależności kobiet
gabrielle
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom

September 18 2018

gabrielle
U mnie dobrze.
We mnie źle.
— z głowy o 04:10
Reposted fromlittlemermaid littlemermaid viagabunia gabunia
gabrielle
4210 44e0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaemblemat emblemat
gabrielle
4094 49da 500
simon denis
Reposted frompeper peper viaemblemat emblemat
3908 0989 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viazapachsiana zapachsiana
gabrielle
1048 a957 500
Reposted fromnutt nutt vianiezwyykla niezwyykla

September 17 2018

gabrielle
6583 ad7b 500
Reposted fromtfu tfu viakosmonauta kosmonauta
gabrielle
4899 b1f8 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl