Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

gabrielle
4564 20f6 500
Reposted fromtfu tfu viairbjarbirb irbjarbirb
gabrielle
gabrielle
6065 2436
Reposted fromlaters laters viairbjarbirb irbjarbirb
gabrielle
 Jeżeli zwykłe 'cześć' może przerodzić się w rozmowę, rozmowa w dotyk, dotyk w pocałunek, a pocałunek w seks, to czy mogę powiedzieć Ci 'cześć'? 
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viairbjarbirb irbjarbirb
gabrielle
“ Nie można się tak poznać po raz drugi? Zupełnie od nowa? ”
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viairbjarbirb irbjarbirb

December 04 2017

6686 4ac7 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaemblemat emblemat
gabrielle
2103 c99a 500
Reposted fromcreepydoughnut creepydoughnut viaemblemat emblemat
gabrielle
4188 babc
Reposted fromnazarena nazarena viaemblemat emblemat
gabrielle
4521 9df7
Reposted fromkarahippie karahippie viaemblemat emblemat
gabrielle
0238 f8cc 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viairbjarbirb irbjarbirb
6037 b567 500
Reposted fromdivi divi viairbjarbirb irbjarbirb

November 22 2017

gabrielle
Z nią jest mi dużo lepiej niż przedtem, a gdy znowu jej zabraknie, wtedy będzie gorzej, dużo gorzej niż przedtem. Będzie gorzej już jutro rano. Jeśli teraz zniknie, wtedy będzie wszędzie tam, gdzie ja, będzie we wszystkim, o czym będę myślał, a tak naprawdę nie będzie jej wcale. Rozumiem, że spędzę miesiące na wymyślaniu setek innych scenariuszy i to wymyślanie, to zastanawianie się będzie jak trawienie papieru ściernego.
— Żulczyk
gabrielle
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viairbjarbirb irbjarbirb
gabrielle
1058 d00d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairbjarbirb irbjarbirb
gabrielle
Tak naprawdę, to nic mi się nie stało. Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze. Jeżeli człowiek nie ma już nic do stracenia, to dlaczego nie może budować pragnień od nowa? Życie czasami bywa więzieniem, gdzie okrutnym strażnikiem staje się ktoś, kogo kochasz. Ale nie ma takiego więzienia, z którego nie można uciec. Nie ma takiego strażnika, którego nie można zabić.
— R. Damian Castor "Plac Skazańców"
9414 12be
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viairbjarbirb irbjarbirb
gabrielle
Miłości nie tracimy. My tylko poznajemy, że to nie była miłość.
— Colinas
Reposted frompokolorowana pokolorowana viairbjarbirb irbjarbirb
gabrielle
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
gabrielle
8789 e699 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viairbjarbirb irbjarbirb
gabrielle
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl