Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

gabrielle
4622 db0a 500
gabrielle
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viaoversensitive oversensitive
gabrielle
Mąż, przyjaciel, kochanek zawsze powinien być jedną osobą.
Reposted fromte-quiero te-quiero viaSkydelan Skydelan
gabrielle
Mężczyzny nie można trzymać kurczowo przy sobie. Podobnie jak koty, oni mają swoje drogi. Wypuść go więc na wolność. Wróci. A jeśli nie, wzruszysz ramionami i pójdziesz przed siebie. Bo to on stracił, nie Ty.
— Jedno ze zdań, które usłyszy moja córka.
Reposted fromredheadlady redheadlady viaSkydelan Skydelan
gabrielle
Nie przewrócę się, nawet się kurwa nie potknę.
— Maja Lidia Kossakowska, Siewca Wiatru
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viaawaken awaken
gabrielle
gabrielle
Reposted fromLaila7 Laila7 viavolldost volldost
gabrielle
gabrielle
2895 e781 500
Reposted frombzdura bzdura viadancingwithaghost dancingwithaghost
gabrielle
Kobieta powinna być zadbana przede wszystkim intelektualnie.
— Piotr Adamczyk
gabrielle
2156 2bd0 500
"Wycinki w termosie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairbjarbirb irbjarbirb
gabrielle
Płaczę częściej, niż myślisz.
Reposted fromRedowskaa Redowskaa viairbjarbirb irbjarbirb
gabrielle
Dlatego trzeba być po prostu sobą. Pierdolić to, że nazwą Cię wariatem. Życie mamy jedno, nie ma więc sensu przejmować się ludźmi, którzy wygłaszają opinie. Żyjmy po swojemu, dla siebie, w miarę możliwości z dala od wścibskich oczu i wszystkich którzy odbierają nam energię.
— Paweł Osiński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairbjarbirb irbjarbirb

March 18 2018

3139 d0b1
Reposted frombrumous brumous viapsychoviolet psychoviolet

March 17 2018

gabrielle
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromnaturalginger naturalginger viatwiggylaw twiggylaw
0007 2229
Reposted fromfujitsuh fujitsuh viaLaCamisaNegra LaCamisaNegra
gabrielle
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(…). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Reposted fromavooid avooid viaramoneska ramoneska
gabrielle
gabrielle
0779 8f60
Reposted fromnazarena nazarena viaElbenfreund Elbenfreund
gabrielle
3680 f394
Reposted frometernaljourney eternaljourney viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl