Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2018

gabrielle
5288 93d1
Reposted fromtichga tichga
gabrielle
9211 f0ab
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viapomoor pomoor
gabrielle
6190 cdf9 500
Reposted fromHanoi Hanoi viaAgnes Agnes
gabrielle
Reposted fromFlau Flau viavertheer vertheer
gabrielle
5344 da14
Reposted fromkortes kortes viavertheer vertheer

November 08 2018

gabrielle
trzeba się odzwyczajać
od rzeczy wciąż tych samych
ust
i ludzi
to przyzwyczajenia zabierają nam spokój
— Kaja Kowalewska - "Siła spokoju"
8241 57b5 500
Reposted fromkimik kimik viaBabson Babson
gabrielle
6783 429f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawonderwall wonderwall
gabrielle
3985 4ba3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBabson Babson
gabrielle
3693 1223
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaSzczurek Szczurek
gabrielle
1082 9de5 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viamalutki malutki
gabrielle
8650 4a6e 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaszydera szydera
gabrielle
3530 60f9
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl viaszydera szydera
gabrielle
3638 367d 500
gabrielle
8947 db8f 500
Reposted fromtereska tereska viatediousuncle tediousuncle
gabrielle
2163 9239
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaLuukka Luukka
gabrielle
3681 90bd 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
gabrielle
Zawsze jesteśmy wierni jakiejś miłości i dlatego omijają nas inne.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialissie lissie
gabrielle
Przyjemności: Mężczyźni. Wino. Seks. Chodzenie po plaży boso. Muzyka w słuchawkach. Jazda samochodem w nocy. Pierwsza łyżka lodów. (...) Rozmowy z ludźmi, gdy nie zastanawiasz się, co powiedzieć, tylko słowa same z ciebie wypływają. Dobry film. Dobry serial. Długie pocałunki. Wieczór, który masz tylko dla siebie. Nieprzyjemności: Mężczyźni. Kłótnie. Słaby seks. Okres. Kolejki. Nadęte księżniczki. Ludzie opierdalający kelnerki.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 06 2018

gabrielle
Reposted fromFlau Flau viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl