Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2019

gabrielle
gabrielle
... tego, co Ty widzisz, nikt inny nie widzi Choćby widział dużo więcej.
— 14.02
Reposted fromsleepingsickness sleepingsickness
gabrielle
Lubię Cię obok.
gabrielle
8454 e256 500
Reposted fromfungi fungi viakalesor kalesor

February 14 2019

gabrielle
8342 b375 500
Reposted fromtichga tichga viaoll oll
gabrielle
Ze mną to jest tak, że chyba do końca nie jestem dorosła. Niby mam te wszystkie społeczne atrybuty plus odpowiednią metryczkę, ale bliżej mi do fikcji niż prozy życia. Mało tego, uważam, że to się wszystko ze sobą miesza i nie ma sensu zastanawiać się na przykład, czy takie Muminki to by mogły żyć naprawdę czy raczej to tylko wyobraźnia autorki, bez szczególnych odniesień do świata realnego. Bo to nie ma znaczenia: nigdy nie możemy być pewni, co jest fikcją a co prawdą.
— Sylwia Chutnik
Reposted frommhsa mhsa viaoll oll
gabrielle
3368 7b38 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaoll oll
gabrielle
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaoll oll
gabrielle
Reposted fromfelicka felicka viaoll oll

February 13 2019

gabrielle
Reposted fromsb77 sb77 viawujcioBat wujcioBat
gabrielle
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viamerryxoxo merryxoxo
gabrielle
7444 f20b 500
Reposted fromsoftboi softboi viamerryxoxo merryxoxo
gabrielle
Nie lubię mężczyzn, za którymi wlecze się dymiący ślad zapłakanych kobiet.
— Wystan Hugh Auden
gabrielle
gabrielle
5974 39b2 500
Reposted fromhomosuperior homosuperior viareloveution reloveution
gabrielle
gabrielle
gabrielle
Reposted frombluuu bluuu viakeithpeligro keithpeligro
gabrielle
6818 1d67 500
gabrielle
7173 8699
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaangeliquee angeliquee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl