Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

gabrielle
2710 24fe
Reposted fromretro-girl retro-girl viaheroine88 heroine88
gabrielle
Reposted fromlaserpony laserpony viatfu tfu
gabrielle
3873 d1df
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne viatfu tfu
gabrielle
gabrielle
gabrielle
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaemblemat emblemat
gabrielle
5459 f3ab
Reposted fromlaters laters viaemblemat emblemat
gabrielle
0742 74f3 500
Reposted fromseverine severine viaemblemat emblemat
gabrielle
0632 39a2 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viaemblemat emblemat
8679 8d7b

Showing off a hummingbird’s iridescent head

rotate the boy

Reposted fromKaiju-Squidling Kaiju-Squidling viaemblemat emblemat
1704 c907 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaemblemat emblemat
gabrielle
2974 3c22
Reposted fromretro-girl retro-girl viaClary Clary
gabrielle
9069 472a
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vianikelline nikelline
1630 a1d0 500
Reposted fromamatore amatore viakyte kyte
gabrielle
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viamrsciastko mrsciastko
gabrielle
Reposted fromoll oll viamrsciastko mrsciastko
gabrielle
9043 1c71 500

June 16 2017

0750 20d6 500
Reposted fromerithe erithe viamidnighttraveller midnighttraveller

June 12 2017

gabrielle
Reposted frombluuu bluuu viaCajmel Cajmel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl