Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

gabrielle
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
Reposted frommietowyrower mietowyrower viaCajmel Cajmel
8960 a9eb 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaIamPerfect IamPerfect
gabrielle
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
gabrielle
a czego potrzeba ?
-znalezienia bratniej duszy.
kogoś kto postrzega świat tak samo jak Ty.
śmieje sie z tego samego
chce tego co Ty.
— The Mentalist
Reposted fromlike-a-star like-a-star viachyba chyba
gabrielle
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viachyba chyba
7979 d996
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viairmelin irmelin
gabrielle
Jestem zmeczony i wypalony, a to dopiero poczatek tygodnia, a to dopiero - w sumie - poczatek doroslosci
— Nie-halo
Reposted fromdespond despond viajasnaa jasnaa
gabrielle
gabrielle
2831 e5f0
Reposted fromrol rol viahouseofpain houseofpain
gabrielle
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted frompensieve pensieve viaEtien Etien
gabrielle
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viaesperer esperer
gabrielle
Największym problemem dzisiejszych czasów w komunikacji międzyludzkiej jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy po to, by odpowiedzieć.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaesperer esperer
gabrielle
2411 ba7b
Reposted frombabyface babyface viaCajmel Cajmel
gabrielle
6235 fbc0
Reposted fromveryme veryme viaCajmel Cajmel
gabrielle
gabrielle
1883 4610
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viaIamPerfect IamPerfect
gabrielle
6787 c3c6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacatherineee catherineee

February 20 2017

gabrielle
3656 8473
Reposted fromdelain delain viagregorczykm gregorczykm

February 19 2017

gabrielle

Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek

Reposted fromclerii clerii viawonderwall wonderwall
gabrielle
5047 5cd4
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaampajewska ampajewska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl