Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2017

gabrielle
5393 c313
Reposted fromlaters laters viaemblemat emblemat
gabrielle
Jest takie miejsce w gardle, w którym grzęzną wszystkie niewypowiedziane zdania. Mimo upływu lat, niektóre słowa wciąż nie przechodzą mi przez usta. Akumulują się na wysokości szóstego kręgu piersiowego i tkwią tam nieuleczalnie. Przygniatają i nie dają żyć. Godzinami dochodzę do siebie pod ich ciężarem. Złe senne retrospekcje codziennie od nowa. Podobno wystarczy 21 dni, żeby się do czegoś przyzwyczaić. Bzdura.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viaemblemat emblemat
gabrielle
[...] a ja tak doprawdy mało umiem, mało wiem - każdy dzień mi o tym mówi.
— Marek Hłasko
Reposted frominpassing inpassing viaemblemat emblemat
gabrielle
Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam.
— Hemingway
Reposted fromsfeter sfeter viaemblemat emblemat
1897 f880 500
Reposted fromprincessdante princessdante viaemblemat emblemat
9568 0796 500

Water Lilies / Monet (1919) // it’s always you

Reposted fromkulamin kulamin viaemblemat emblemat
gabrielle
8948 9a71 500
Reposted fromemblemat emblemat
gabrielle
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff
5015 6e3a
Reposted fromfuckblack fuckblack viaemblemat emblemat
9440 0077 500
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viaemblemat emblemat
0739 423c 500

Lovers and Lautrec by Joseph Lorusso

Reposted frommymajo mymajo viaemblemat emblemat
gabrielle
1276 b977
Reposted frommagnes magnes viaemblemat emblemat
6312 784e 500
Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru viaemblemat emblemat
gabrielle
1830 1493 500
Reposted fromintrigante intrigante viaemblemat emblemat

April 15 2017

gabrielle
8611 64e8
Reposted fromkosmata kosmata viaemblemat emblemat
gabrielle
Reposted fromvolldost volldost viaemblemat emblemat
gabrielle
0742 74f3 500
Reposted fromseverine severine viaemblemat emblemat
7007 98d5 500
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viaemblemat emblemat
gabrielle
9355 ecc3 500
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead viafreakish freakish
5986 c40c 500

manipulated:  Egon Schiele - Les amants 1909

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl