Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

5333 dfdc 500
Reposted fromlordminx lordminx viaoll oll
gabrielle
4088 b347
Reposted fromkyte kyte
gabrielle
4596 4caf 500
Reposted fromkyte kyte
gabrielle
5423 b02a 500
Reposted fromkyte kyte
8162 b8d3 500

unboxingearth:

Yuanyang rice terraces, Yunnan, China

Reposted fromvibetechs vibetechs viaoll oll
gabrielle
W życiu jest tak, że czasami musisz się zderzyć ze ścianą. Musisz nabić sobie potwornego guza. I wtedy ktoś, prawdopodobnie, jebnie cię jeszcze prosto w brzuch. Wówczas sobie przypomnisz, jak fantastycznie jest mieć płuca. Jak cudowny jest każdy bezproblemowy oddech. Jak cudowny jest krzyk.
A później? Później musisz wstać, oprzytomnieć i rozwalić tę ścianę, albo ją obejść.
Wstań, więc. Ja próbuję.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viairbjarbirb irbjarbirb
gabrielle
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
gabrielle
Nie uzależniaj swojego szczęścia od innych. Znajdź je w sobie.
— na dziś.
gabrielle
6176 4fdb 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viakyte kyte
gabrielle
8277 63fc
1941 5523 500
gabrielle
6160 3946
Reposted fromdaemondante daemondante viaoll oll
gabrielle

April 25 2017

1793 7cce 500

spiritofally:

Back in middle school, my friends and I used a very simple coded language for writing secret messages. I saw some posts about needing to hide one’s beliefs from partners/bosses/parents so I wanted to share it with you! These would also be great to incorporate into sigils since they are simple lines and dots.

Reposted fromcatplant catplant viatheotherjames theotherjames

April 24 2017

gabrielle
7723 217d 500
Reposted fromwezuwia wezuwia viarealityisabitch realityisabitch
gabrielle
1688 da86 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaemmedi emmedi
gabrielle
5459 f3ab
Reposted fromlaters laters viamrsciastko mrsciastko
gabrielle
8591 1115 500
Reposted fromkrzysk krzysk viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl