Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

gabrielle
9043 1c71 500

June 16 2017

0750 20d6 500
Reposted fromerithe erithe viamidnighttraveller midnighttraveller

June 12 2017

gabrielle
Reposted frombluuu bluuu viaCajmel Cajmel
gabrielle
Reposted fromFlau Flau viaelentarie elentarie
gabrielle
2151 dfbe
9730 bdaa
Reposted fromerial erial viaCajmel Cajmel
gabrielle
6449 020c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaCajmel Cajmel

June 07 2017

2517 3f37 500
gabrielle
6817 a532 500
Reposted fromindeed indeed viaprzeblyski przeblyski
gabrielle
4707 239e 500
Reposted fromoll oll

June 04 2017

gabrielle
Reposted frombluuu bluuu viahowtosaynothing howtosaynothing

May 23 2017

5333 dfdc 500
Reposted fromlordminx lordminx viaoll oll
gabrielle
4088 b347
Reposted fromkyte kyte
gabrielle
4596 4caf 500
Reposted fromkyte kyte
gabrielle
5423 b02a 500
Reposted fromkyte kyte
8162 b8d3 500

unboxingearth:

Yuanyang rice terraces, Yunnan, China

Reposted fromvibetechs vibetechs viaoll oll
gabrielle
W życiu jest tak, że czasami musisz się zderzyć ze ścianą. Musisz nabić sobie potwornego guza. I wtedy ktoś, prawdopodobnie, jebnie cię jeszcze prosto w brzuch. Wówczas sobie przypomnisz, jak fantastycznie jest mieć płuca. Jak cudowny jest każdy bezproblemowy oddech. Jak cudowny jest krzyk.
A później? Później musisz wstać, oprzytomnieć i rozwalić tę ścianę, albo ją obejść.
Wstań, więc. Ja próbuję.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viairbjarbirb irbjarbirb
gabrielle
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
gabrielle
Nie uzależniaj swojego szczęścia od innych. Znajdź je w sobie.
— na dziś.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl