Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2020

gabrielle
(...) rozważam bezustannie zagadnienie tęsknoty, zastanawiam się też, czy sprawia mi ona cierpienie. Z pewnością nie wzruszam się na wspomnienie jakiegoś bibelotu z czasów dzieciństwa, nie chcę też sentymentalnie wmawiać sobie czegoś, co nawet wtedy nie było prawdą (...). Ale jeśli tęsknota oznacza przemożne wspomnienie silnych emocji – i żal, że takie uczucia nie są już obecne w naszym życiu – to przyznaję się do winy. (...) jeśli mówimy o silnych uczuciach, które nigdy już nie powrócą, to przypuszczam, że można tęsknić za zapamiętanym bólem, jak i za zapamiętaną przyjemnością.
— Julian Barnes "Poczucie kresu"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairbjarbirb irbjarbirb
gabrielle
6680 4d2f 500
Reposted fromhrafn hrafn via0 0
gabrielle
Niektóre ucieczki to sprawdzian czy komuś jeszcze na nas zależy.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata via0 0
gabrielle
8724 7667 500
Reposted froms3 s3 via0 0
gabrielle
7926 5db7 500
Reposted fromhrafn hrafn via0 0

January 23 2020

gabrielle
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viafremde fremde
gabrielle
Nie ma nic bardziej intrygującego dla mężczyzny niż kobieta, która jest skrzyżowaniem anioła i diabła.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacountingme countingme
gabrielle
5574 6725 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa

January 22 2020

gabrielle
9443 744f 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapanimruk panimruk
gabrielle
znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach
— Jeremi Przybora
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapchamtensyf pchamtensyf
gabrielle
4458 8775 500
Reposted frommiischa miischa viapchamtensyf pchamtensyf
gabrielle
Reposted fromFlau Flau viapsychedelix psychedelix
gabrielle
6971 29a4 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSidhe Sidhe
gabrielle
2142 0aeb 500
Toilette in einer Kletterhalle
Reposted fromtgs tgs viapsychedelix psychedelix
gabrielle
Reposted fromnebthat nebthat viapchamtensyf pchamtensyf
gabrielle
1815 5a9d 500
Reposted fromdygoty dygoty viairbjarbirb irbjarbirb

January 21 2020

gabrielle
Istnieje olbrzymia różnica między kimś, kto chce Ciebie, a kimś, kto zrobiłby wszystko, aby Ciebie zatrzymać w swoim życiu. Pamiętaj o tym.
— Gentelman_polska
gabrielle
9103 bb1a 500
gabrielle
7716 9295 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl