Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2020

4867 4b23
Reposted fromkimik kimik viasoko soko
9955 5bce 500
Reposted frombrumous brumous viamisgrep misgrep

February 27 2020

gabrielle
2588 d239 500
Reposted fromowca owca viafreeway freeway
gabrielle
Na jakiś czas straciłem wątek. Straciłem też wątki poboczne, scenariusz, ścieżkę dźwiękową, przerwę, torbę z prażoną kukurydzą i napisy końcowe.
— Nick Hornby - Wierność w stereo
gabrielle

Hej!
Śpij dobrze i nie smuć się. Pierwszego ciepłego, wiosennego dnia, będziesz mnie miał tu znowu. 

— Włóczykij
Reposted fromejze ejze viafreeway freeway
gabrielle
9643 b033
Reposted fromnoone97 noone97 viafreeway freeway
gabrielle
3281 eedc 500
Reposted fromexistential existential viaeskapiza eskapiza
gabrielle
Pragnienie zanegowania depresji własnej i cudzej jest w naszym społeczeństwie tak silne, że wielu ludzi uzna, że masz problem dopiero w chwili, gdy fruniesz z okna dziesiątego piętra.
— Elizabeth Wurtzel
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaeskapiza eskapiza
gabrielle
7843 0ace 500
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viaeskapiza eskapiza
gabrielle
Reposted fromshakeme shakeme viamalice malice
gabrielle
Reposted fromshakeme shakeme viamalice malice
gabrielle
Reposted fromakkomo akkomo viamalice malice
gabrielle
Mam poczucie, że żyję ze zdjętą skórą. Mam totalną nadwrażliwość na wszystko. To powoduje, że 15 razy dziennie wpadam w jakąś czarną dziurę, rozpacz, rozpadam się. Już nauczyłem się z tym żyć. Na początku - w młodości, w dzieciństwie - próbowałem na tym budować jakąś swoją wyjątkowość, ale szybko zrozumiałem, że za taką nadwrażliwość płaci się straszną cenę. I tym nie ma się co przechwalać. Trzeba nauczyć się z tym żyć. 
— Mariusz Grzegorzek w magazynie "Zwierciadło", 21 maja 2010
Reposted fromkropki kropki viapchamtensyf pchamtensyf

February 26 2020

gabrielle
gabrielle
Wydaje mi się, że z wiekiem jestem coraz bardziej świadoma nieustannego upływu czasu. Kiedy byłam dzieckiem, dni i godziny były długie i przestronne, było w nich miejsce na zabawę i odpoczynek, i na czytanie książek dla dzieci. Pamiętam, jak w wieku ośmiu lat pisałam wiersz "Snow". Powiedziałam wtedy na głos: "Chciałabym zapisać uczucia, które mam teraz, kiedy jestem jeszcze mała, bo kiedy urosnę, będę wiedziała, jak pisać, ale już zapomnę, jak odczuwa się bycie małym". Tak właśnie jest, że dziecięca wrażliwość na nowe uczucia i doświadczenia maleje odwrotnie proporcjonalnie do wzrostu technicznej umiejętności.
— Sylvia Plath - "Dzienniki 1950-1962"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaeskapiza eskapiza
gabrielle
Być z kimś to wybaczać mu, że rani nas sobą i brakiem siebie.
— Manuela Gretkowska
gabrielle
"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają jej w oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'"
- Władysław Broniewski "Pamiętnik"
Reposted frommerkaba merkaba viapchamtensyf pchamtensyf
gabrielle
4847 acdf 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viazabka zabka

February 25 2020

gabrielle
2685 dbe4 500
Reposted from0 0
gabrielle
2689 8a5d 500
Reposted from0 0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl